ICT & Cloud

Plan obnove IT (DRP)


Naš plan obnove informacionih tehnologija obuhvata procese za osiguranje obnove IT sistema nakon havarija. Minimalizujemo rizik gubljenja podataka, smanjujemo ozbiljnost havarija, pružamo visoku dostupnost ključnih aplikacija. Rješenje je u pravljenju plana obnove IT (Disaster Recovery Plan) putem korišćenja clouda ili izgradnje rezervne IT infrastrukture.

Prednosti uvodjenja plana obnove IT nakon havarije:

 • osigurava kontinuitet rada organizacije
 • definiše postupke za reagovanje i savladavanje incidenata
 • minimalizuje posljedice u slučaju „pada“ infrastrukture nakon nepravilne intervencije u konfiguraciji, ili nakon havarije koja je prouzrokovana požarom ili drugom vanrednom situacijom
 • optimalizuje izvore za obezbjedjenje ponovnog rada
 • minimalizuje vrijeme za obnovu
 • eliminiše gubljenje podataka
 • omogućava vraćanje sistema u stanje prije havarije
 • obezbjedjuje obnovu kritičnih sistema za nekoliko minuta

Faze pravljenja plana obnove IT

 • identifikacija rizika – prirodne katastrofe, požar, ljudski faktor, IT prijetnje, sajber kriminal i drugo
 • analiza rizika i posljedica – definisanje kritičnih procesa i njihovih posljedica po kompaniju
 • pravljenje plana
 • implementacija – izrada tehnološkog rješenja za puštanje u rad na rezervnoj lokaciji
 • održavanje – trening, testiranje, revizija