Specijalni Sistemi

SILWA – Silent Watcher


Rješenje bespilotnog dirižabla nudi unikatnu platformu inteligentnog vazdušnog sredstva za monitoring koji pruža unikatne mogućnosti tihog i dugoročnog posmatranja i izvidjanja uključujući kretanje iznad gusto izgradjenih područja.

Rješenje može da upotrebljava razne tipove korisnog opterećenja. Jednim od njih je dualna EO/IR kamera sa stabilizacijom slike i bogatom softverskom opremom koja sadrži funkcije pronalaženja, automatskog praćenja i približavanja objekta, čitanja registracija na vozilima, indikacije ciljeva u pokretu, video snimaka, kao i druge funkcionalnosti. Podrazumijeva se jednostavno upravljanje dirižabla sa mogućnošću praćenja njegovog kretanja na osnovi karte, kretanja na unapred odredjene pozicije i sl.

Bespilotni dirižabl je idealno sredstvo kod rješavanja civilnih i vojnih kriznih situacija. Zahvaljujući radio sistemu sa velikim kapacitetom prijenosa dirižabl može da se upotrebljava i kao radio retranslativna tačka za povećanje dometa radio komunikacije na datom prostoru.

The images show an older carrier (airship) of the SILWA solution. The carrier will be replaced by a newer model from another business partner. Other technology remains without any change.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

SILWA Product Datasheet Aliter Technologies