Software Development

Projektni menadžment


Pružamo usluge projektnog menadžmenta za upravljanje vaših projekata u skladu sa metodikom projektnog menadžmenta PRINCE2.