Specijalni Sistemi

Taktički i7 server


Ojačan taktični i7 server AT22002 pruža nadstandardnu računarsku snagu za aplikacije taktičkih sistema C2. Namjenjen je za uspostavljanje komunikacionih mreža u jedinicama za brze intervencije i visoko mobilnim taktičkim jedinicama.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Tactical i7 Server Product Datasheet Aliter Technologies