Specijalni Sistemi

Usmjerivač sa Wifi


Ojačan usmjerivač s WiFi AT21801 je usmjerivač visoke snage koji se zasniva na bazi Cisco 5915 ESR. Uredjaj obezbjedjuje pouzdan rad za mobilne vojne aplikacije i u extremnim klimatskim i vremenskim uslovima. Integrisan WiFi modul omogućava bežično priključivanje lokalnih klijenata u LAN mrežu. Uredjaj se može isporučiti i bez modula WiFi.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

Router with Wifi Product Datasheet Aliter Technologies