Specijalni Sistemi

VIMA – Virtual Mast


VIMA (Virtual Mast) je rješenje koje u potpunosti nadomješćuje klasične mehaničke stubove koji se upotrebljavaju kao nosači za kamere, antene, radije, eventualnu drugu opremu i senzore prilikom njihovog taktičkog razmještaja.

VIMA spaja moderne tehnologije i zahtjeve klijenta za porebe brze izgradnje mjesta na kojima je neophodno postaviti opremu različitog tipa kao što je npr. radio, kamera i sl. i to na visini koja je veća od visine mehaničkih stubova, čime se postiže maksimalna efikasnost u korišćenju te opreme.

VIMA može da pruži podršku u slučaju protivterorističkih operacija, intervencija visokog rizika (uključujući pojačanu radio pokrivenost na lokaciji), kao i kod nadzora saobraćaja ili granice, nadzora kulturnih i sportskih dogadjaja itd.

Lista produkata (za preuzimanje u pdf formatu):

VIMA Product Datasheet Aliter Technologies