Novinky
20. 5. 2016

Aliter Technologies členom Kanadskej rady

Spoločnosť Aliter Technologies sa stala členom Kanadskej rady (Canadian Council) pri Americkej obchodnej komore na Slovensku, ktorá vznikla na základe spoločnej iniciatívy veľvyslanectva Kanady a Americkej obchodnej komory.

Toto jedinečné spojenie je výsledkom úsilia veľvyslanectva Kanady zabezpečiť lepšie plnenie potrieb a záujmov kanadských spoločností podnikajúcich na Slovensku. Táto špeciálna inštitúcia bude svojim členom sprostredkovávať účasť na podujatiach a príležitostiach spojených s Kanadou, pozývať a hostiť kanadské delegácie, vládne návštevy, či organizovať účasť slovenských delegácií v Kanade. Členstvo v rade je otvorené pre všetky kanadské spoločnosti, ktoré na Slovensku investujú alebo tu majú akékoľvek obchodné vzťahy, ako aj pre členov Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Členstvo v rade je pre spoločnosť Aliter Technologies, ktorá má v Kanade dcérsku spoločnosť a nedávno zvíťazila v súťaži na dodávku emulátora komunikácie medzi vzdušnými a pozemnými silami pre Kanadské ministerstvo obrany veľmi významné a dôležité.