Novinky
9. 9. 2011

Aliter Technologies na Combined Endeavor 2011

Technológie COMTANET®a COMTAG®spoločnosti Aliter Technologies, a.s., významne participovali na medzinárodnom vojenskom cvičení Combined Endeavor 2011 a Slovak Endeavor 2011.

Počas cvičenia bola úspešne otestovaná a zdokumentovaná interoperabilita systémov COMTAG®a COMTANET®s komunikačnými a informačnými systémami krajín NATO, krajín participujúcich v programe Partnerstvo za mier a ostatných zúčastnených, celkovo 40-tich krajín. Systémy COMTAG®a COMTANET® zabezpečili vytvorenie jednotného dátového komunikačného prostredia pre potreby cvičenia, ako aj jeho následného prepojenia do rezortnej dátovej siete Ozbrojených síl SR a siete CNET (Coalition Network).

Testovanie konvergovaných služieb, hlasu, dát a videa na technológiách Aliter Technologies, a.s., splnili najvyššie požadované kritériá moderného IT sveta.

COMTAG®a COMTANET® (fielded – zavedený do výzbroje OS SR).