Novinky
4/1/2019

Aliter Technologies na Google Cloud Day Prague

21. marca 2019 sme sa zúčastnili konferencie Cloud Day Prague na ktorej spoločnosť Google prezentovala novinky, ktoré ponúka cloudová platforma GCP (Google Cloud Platform).

Cloudovým technológiám sa  venujeme dlhodobo, sústredíme na privátne, hybridné a verejné cloudy a neunikla nám konferencia Google Cloud Day, ktorá sa konala v Prahe v priestoroch Cubex centra. Medzi účastníkmi boli zástupcovia spoločností z rôznych častí priemyslu z Českej republiky a zo Slovenska.

V súčasnom období  je obrovská prevaha štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, ktorých spracovanie, analýza a reportovanie predstavuje veľkú technologickú výzvu, v tejto oblasti nás zaujala téma Smart Analytics. V rámci prezentácií boli predstavené nástroje v oblasti zberu, analýzy a vizualizácie dát a riešenia pre Big data, Machine learning a IoT, ktoré ponúka platforma GCP. Využitie nástroja BigQuery ktorý spája oblasti Big Data a Machine learningu bolo znázornené na oblasti marketingu. Všetky dáta zozbierané o zákazníkoch a transakciách boli zanalyzované a na základe prediktívnych modelov mohli spoločnosti prispôsobovať svoju obchodnú stratégiu napr. na základe profilu zákazníka alebo vývoja predaja tovaru.

Z kanadského trhu máme skúsenosti s realizáciou mnohých migrácii do verejných cloudov prostredníctvom transformácii informačných systémov prevádzkovaných on- premise na kontajnerové alebo serverless služby prevádzkované vo verejných cloudoch. V tejto oblasti boli zaujímavé prezentácie v okruhu Infrastructure Modernization and Application Development. Prezentácie boli zamerané na riešenia GCP pre oblasť infraštruktúry a moderného vývoja aplikácií. Kľúčovými slovom v rámci týchto prezentácií bolo slovo serverless a kontajner, ktoré momentálne patria medzi najviac skloňované slová vo svete cloudu. Google odborníci v rámci svojich prezentácii v tomto bloku predstavili nové riešenia v oblasti vývoja a správy aplikácií práve v týchto oblastiach. Predstavený bol nástroj Knative ktorý Google vyvíjal spolu s partnermi a ktorý rozširuje súčasnú platformu Kubernetes o podporu Serverless technológie.

Konferencia predstavila známe, ale aj nové nástroje, ktoré ponúka spoločnosť Google v rámci svojej Cloud platformy. Medzi prezentujúcimi boli zamestnanci spoločnosti Google, ktorí sa podieľajú na samotnom vývoji daných riešení a bolo veľmi prínosné diskutovať o týchto jednotlivých témach priamo s nimi. Určite sa k predstaveným nástrojom vrátime a otestujeme ich. Google touto konferenciou určite potvrdil, že aj on bude tvoriť budúcnosť cloudu.

Mohlo by vás zaujať

Prípadová štúdia – Cloud computing a edge computing v taktických prostrediach
December 5, 2019
Prípadová štúdia – Cloud computing a edge computin...

Viete ako vyzerá použitie Cloud computing-u v praxi? V 3. časti série článkov o Cloude sa tentoraz obraciame na odbornú verejnosť a prinášame prípa...

Zdieľanie priečinkov a súborov je pohodlné a efektívne
March 4, 2020
Zdieľanie priečinkov a súborov je pohodlné a efekt...

V súčasnosti je zdieľanie priečinkov a súborov vďaka cloudu pohodlné a efektívne. Stačí na to len pár kliknutí v cloudovej službe.

Pomocníci do školy
October 1, 2019
Pomocníci do školy

Prípravu do školy uľahčia šikovné cloudové aplikácie. Pomocníkom pre zvládnutie matematiky už dávno nie je len kalkulačka.

Učte sa cudzí jazyk pomocou cloudu
September 12, 2019
Učte sa cudzí jazyk pomocou cloudu

Začína sa školský rok a s ním prichádza téma ako sa efektívne vzdelávať. Cloudové technológie poskytujú množstvo zábavných foriem ako sa učiť, pre ...