Novinky
1. 3. 2022

Aliter Technologies partnerom CyberGame

Kyberbezpečnostná hra pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne.

Aliter Technologies partnersky podporil hru CyberGame. Ide o hru určenú pre študentov, talentovaných hráčov, programátorov aj profesionálov rôznej úrovne. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti. Je určená pre individuálnych hráčov a v prípade firiem a inštitúcií môže slúžiť ako skvelá tréningová platforma.

Súťaž sa trvá od 01.03.2022 do 10.5.2022 do 24:00.

Registrácia do súťaže bude prebiehať od 14.02.2022 a potrvá až do predposledného dňa súťaže, t.j. do 9.5.2022 do 24:00.

Viac info na: https://cybergame.sk-cert.sk/


Viac o súťaži: “Súťaž prebieha formou tzv. Capture the Flag. Princípom hry je zbierať body za splnenie jednotlivých úloh. Každá úloha je bodovaná podľa svojej náročnosti. O náročnosti a bodovaní úloh rozhoduje odborný garant. Počet bodov za úlohu je zobrazený pri každej úlohe na začiatku.

Pri každej úlohe existujú nápovedy, ktoré majú v prípade potreby uľahčiť vyriešenie úlohy. Za každú nápovedu sa odpočítavajú penalizačné body z celkového počtu bodov, ktoré doposiaľ hráč získal. O počte penalizačných bodov za nápovedu rozhoduje odborný garant podľa miery obtiažnosti úlohy a podľa toho, ktorú nápovedu hráč použil.

Hra je rozdelená na štyri vetvy: malvérová analýza; forenzná analýza; obfuskácia a kryptografia; OSINT. Každá vetva obsahuje niekoľko úloh, ktoré sa budú pridávať počas trvania súťaže. Hráči môžu hrať všetky úlohové vetvy, pričom čím viac úloh vyriešia, tým získajú viac bodov.”

Čo môžeš vyhrať?

Víťaz CyberGame + Najlepšia hráčka + Najlepší hráč študent: Výlet do malvérového laboratória v Montreali
Najlepší najmladší hráč: gamerský notebook ROG Flow Z13
Nominácia do výberu národného tímu v súťaži ESCC (The European Cybersecurity Challenge)

Akt. 18.05.2022

Výsledky:

CyberGame v číslach

  • 1 242 registrovaných účastníkov
  • 547 hráčov a 34 hráčok, ktorí skórovali, čiže vyriešili aspoň jednu úlohu
  • 231 hráčov študentov zo základných, stredných a z vysokých škôl
  • 30 aktívnych hráčov do sedemnásť rokov
  • 93 hráčov uviedlo ako zamestnávateľa verejnú správu

 

ZDROJ: CyberGame

Výsledky
Pozrite si výsledky súťaže.