Novinky
15. 4. 2019

Aliter Technologies partnerom konferencie Spoločne o bezpečnosti a obrane

Inovácie v obrannom priemysle a akým hrozbám čelíme z pohľadu Aliter Technologies na podujatí o bezpečnostnej a obrannej situácii na Slovensku.

Experti, predstavitelia akademickej obce, súkromného a štátneho sektora pre oblasť bezpečnosti a obrany sa spoločne stretli na štvrtom ročníku podujatia Spoločne o bezpečnosti a obrane v Beladiciach. Pod patronátom Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku, Aliter Technologies ako hlavný partner podporil diskusie zamerané na bezpečnostné otázky, na stav a modernizáciu v rezorte obrany Slovenska.

Tento rok v panelovej diskusii o inováciách v slovenskom obrannom priemysle diskutoval CEO Peter Dostál, ktorý načrtol, akým hrozbám v súčasnosti na Slovensku čelíme, a ako na ne vieme reagovať. Venoval sa aj téme modernizácie v obrannom priemysle na Slovensku a možnosti nastolenia spolupráce medzi štátnou správou a komerčným sektorom.