Novinky
28. 5. 2018

Aliter Technologies podporil mladých géniov

Naša spoločnosť podporila aj 8. ročník súťaže IQ olympiáda, ktorej cieľom je otestovať a oceniť inteligenciu žiakov druhého stupňa základných škôl (5. až 9. ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (prima – kvarta).

Zameriava sa na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a snaží sa sadou logických úloh vystaviť skúške ich zdravý rozum, kreatívne myslenie a schopnosti samostatného uvažovania.