Novinky
5/21/2013

Cena pre elektromobilitu

Projekt elektrickej mobility spoločnosti GreenWay Operator získal cenu inovatívny čin roka 2012 v kategórii inovácia služby.

Cenu projektu udelil minister hospodárstva SR počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Aliter Technolgies, a.s. je partnerom tohto inovatívneho projektu a zároveň tvorcom koncepčného návrhu technickej infraštruktúry vozidiel, nabíjacích staníc a celkovej komunikačnej logiky systému. Celú túto oblasť zároveň realizačne zastrešuje.

Služba umožňuje efektívne využitie elektromobilov pri preprave tovaru. Je poskytovaná prostredníctvom dlhodobého prenájmu týchto elektromobilov. V cene prenájmu má klient zahrnuté, okrem iného, bezplatné používanie staníc na výmenu batérií v týchto elektrovozidlách a spotrebovanú elektrickú energiu.

Súťaž „Inovatívny čin roka” poskytuje už šiesty rok prehľad o slovenských firmách, ktoré so svojimi jedinečnými riešeniami uspeli na trhu. Propaguje zrealizované inovatívne podnikateľské aktivity domácich podnikov i fyzických osôb.

Mohlo by vás zaujať

Aliter Technologies sa zapojil do projektu IT Akadémia
February 27, 2019
Aliter Technologies sa zapojil do projektu IT Akad...

V rámci projektu IT Akadémia sme študentom Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku predniesli prezentáciu na tému šifrovanie ...

Pomoc komunite dáva úspechu hlbší zmysel
October 1, 2020
Pomoc komunite dáva úspechu hlbší zmysel

Ešte väčšie zadosťučinenie z úspechu prichá­dza vtedy, ak firma dokáže do spo­ločnosti prispieť nad rámec toho, čo musí zo zákona.

Aliter Technologies podporil mladých géniov
May 28, 2018
Aliter Technologies podporil mladých géniov

Naša spoločnosť podporila aj 8. ročník súťaže IQ olympiáda, ktorej cieľom je otestovať a oceniť inteligenciu žiakov druhého stupňa základných škôl ...

Pre spoločnosť HPE sme partnerom roka 2019
January 31, 2020
Pre spoločnosť HPE sme partnerom roka 2019

Hlavná cena putovala do Aliter Technologies, a.s..