Novinky
20. 9. 2022

Drony dokážu spôsobiť veľké škody, je nutné ich včas odhaliť

Rozhovor s Petrom Dostálom pri príležitosti HN konferencie - Bezpečnosť nie je samozrejmosť. Každý produkt obranného priemyslu musí byť kyberneticky bezpečný, tvrdí Peter Dostál, predseda dozornej rady Aliter Technologies.

Spoločnosť Aliter Technologies práve oslavuje 15. výročie. Ako hodnotíte toto obdobie?

Kolegovia z manažmentu by na túto otázku možno reagovali inak. Ja sa pokúsim reagovať očami človeka, ktorý stál pri zrode podniku v malom prenajatom trojizbovom byte v Ružinove. Začínali sme skromne a trochu s obavami, čo prinesie budúcnosť. Začali sme poskytovať konzultačné služby, prešli na vývoj špecializovaného hardvéru, ktorý sme nevedeli nikde kúpiť, a skončili sme ako medzinárodná spoločnosť ponúkajúca svoje produkty a služby najväčším zákazníkom v sektore obranného a bezpečnostného priemyslu, vrátane agentúr NATO.

Čo podľa vás stojí za úspechom spoločnosti?

Ak nám niekto povie, že sa niečo nedá, neodradí nás to, ale je to pre nás výzva. Máme vlastný vývoj produktov. Nesnažíme sa vyvíjať koleso, ale hľadáme diery na trhu a prichádzame s inováciami. Nebojíme sa robiť veci inak, latinsky aliter. Neustále zlepšujeme svoje procesy a investujeme do ľudí, ktorí predstavujú ozajstnú hodnotu spoločnosti.

Kľúčové oblasti Aliter Technologies sú cloudové služby, kybernetická bezpečnosť, ale aj vývoj softvéru. Aké máte ďalšie plány či vízie?

Dlho podceňovaná oblasť kybernetickej bezpečnosti vytvára vysoký dopyt na trhu rovnako ako rastúci segment cloudových služieb. Obe oblasti vyžadujú nových špecialistov, ktorých je na trhu zúfalo málo. Preto sa snažíme rozširovať naše kompetencie aj prostredníctvom akvizícií a investícií do technologických spoločností predovšetkým v zahraničí. Rozvíjať musíme aj oblasť špeciálnych systémov a hardvéru pre silové zložky. Osobitnou oblasťou je vývoj dronov a ich integrácia. Aktuálne sa zameriavame na systémy s vyššou pridanou hodnotou, integrácie, vývoj softvéru, ale aj rozvoj v oblasti senzoriky a antidronovej ochrany, ktorá je vzhľadom na poznatky z aktuálnych bojových operácií horúcou témou. Treba si uvedomiť, že na trhu sú rôzne drony, od tých komerčne vyrábaných, až po špecializované vojenské. Všetky vzhľadom na svoju cenu dokážu spôsobiť relatívne veľké škody. Je dôležité každý dron odhaliť, identifikovať, a ak je to potrebné, aj včas zneškodniť. Na to sa používajú rôzne radarové technológie, akustické, rádiofrekvenčné a optické senzory, špecializovaný softvér a v neposlednom rade aj efektory na zneškodnenie dronov prostredníctvom ich rušenia, prevzatia kontroly alebo fyzickej likvidácie.

Osobitnou kategóriou sú armádne komunikačné systémy, obzvlášť v tejto dobe. Môžete priblížiť, čomu sa venujete v tomto segmente?

Ak sa pozriete na produkty obranného a bezpečnostného priemyslu, ako sú bojové vozidlá, tanky alebo húfnice, každý z nich potrebuje komunikovať a byť riadený.

Na to sú potrebné komunikačné a informačné technológie, ako sú softvér a špecializovaný hardvér: smerovače, prepínače, prechodové brány, servery, úložiská, šifrátory a podobne. Tento hardvér musí byť odolný voči vode, prachu, nárazom, otrasom a elektromagnetickému žiareniu. Je dôležité, aby na ich výrobu a údržbu mal vplyv aj štát a aby v prípade vojenského konfliktu mali prioritu domáce potreby pred zahraničnými. Okrem toho musí tento hardvér spĺňať americké vojenské štandardy alebo štandardy NATO a byť zavedený v NATO. Aj bojové vozidlo musí byť bezpečné z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, integrované so senzorickými či zbraňovými systémami, musí fungovať samostatne alebo ako súčasť väčšej či menšej skupiny a nesmie byť závislé od civilnej stacionárnej infraštruktúry.

Jednotlivé produkty potom spolu komunikujú napríklad prostredníctvom taktických alebo zodolnených širokopásmových rádií. Na väčší dosah rádií či prieskum sa využívajú špecializované drony. NATO začalo integrovať tieto systémy aj s cloudovými službami, aj keď tieto sú úzko špecializované pre sektor obrany a bezpečnosti.

Peter Dostál, predseda Dozornej rady: “Ak nám niekto povie, že sa niečo nedá, neodradí nás to, ale je to pre nás výzva.”

ZDROJ: Hospodárske noviny, Martin Pápai ©hn martin.papai@mafraslovakia.sk