Press
28. 7. 2023

HN: Čo robiť, keď sa už minú argumenty

V júlovej špeciálnej prílohe HN venovanej kybernetickej bezpečnosti sa v ankete dočítate o tom, na čo nám je investícia do kyberbezpečnosti?

Anketa: Na čo nám je investícia do kyberbezpečnosti? Už stokrát počuli túto otázku. Argumentovali predstavenstvu, finančným riaditeľom, vedeniu organizácií, zákazníkom aj zákonodarcom. Vtedy bezpečnostní profesionáli upúšťajú od formálnej strohosti, nadýchnu sa a ponúknu poslednú možnosť.

Povedzme si skôr, čím treba začať. Informačná bezpečnosť je často vnímaná ako akýsi protivietor biznisu a toto nastavenie je potrebné otočiť. Investície do informačnej bezpečnosti musia byť jednoznačne zladené s firemnými cieľmi – vychádzať z nich a ideálne ich dokonca podporovať. A ak to nestačí, treba vyložiť na stôl všetky možné riziká aj s dôsledkami, v plnej miere ich kvantifikovať a toto je bod, keď dochádza k uvedomeniu.

Ján Grujbár, generálny riaditeľ Aliter Technologies, a. s.

Celá anketa ja na Živě.sk

ZDROJ: Hospodárske noviny

Náhľad Hospodárske noviny
júl/2023