Press
4. 10. 2021

HN: Kronika roka od októbra do októbra

Október je mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Aj preto sa v novom vydaní HN v špeciálnej prílohe Kybernetická bezpečnosť dočítate o tom, kam sa Slovensko posunulo po roku v kybernetickej bezpečnosti a aké sú úlohy, ktoré má pred sebou.

ANKETA: Pred rokom začali vychádzať špecializované prílohy Hospodárskych novín o kybernetickej bezpečnosti. Je to naliehavá téma naprieč všetkými segmentmi, sektormi a činnosťami. Ak ste online, ste ohrození.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda Dozornej rady, Aliter Technologies, a. s.

Za posledný rok vidíme snahu vylepšovať narýchlo prijaté riešenia počas pandémie a pokračujúci presun do virtuálneho priestoru. Dôraz bol kladený na identifikáciu a autentifikáciu. Boli sme svedkami série rôznych útokov a s tým spojených únikov dát. Očakávame, že tento trend v spojení s využívaním a komplexnosťou cloudu bude pretrvávať.

Preto očakávame dôraz na šifrovanie a správu šifrovacích kľúčov. Phishingové útoky boli aj v poslednom roku najčastejším typom útokov. Ľudská psychológia funguje po stáročia rovnako a nestačila sa prispôsobiť dynamickému rastu technológií. Tie najzraniteľnejšie časti našej psychiky preto vyžívajú útočníci na manipuláciu. Oblasť vzdelávania vidíme ako jednu z najdôležitejších v prevencii pred kybernetickými útokmi.

ZDROJ: Hospodárske noviny; anketu si môžete prečítať aj tu: Živě.

Náhľad Hospodárske noviny
september/2021