Press
2. 11. 2021

HN: Lídri o skúsenostiach a obavách

Záver októbra patril opäť kybernetickej bezpečnosti. V novom vydaní HN v špeciálnej prílohe Kybernetická bezpečnosť sa dočítate o skúsenostiach a obavách lídrov zo slovenského IT sveta

Anketa: Sú zodpovední za riadenie a preto sa ich pýtame: Čo považujete za najťažšie v kybernetickej bezpečnosti?

Ján Grujbár výkonný riaditeľ, Aliter Technologies, a. s.

Nedávny výskum nemeckej univerzity odhalil závažné zraniteľnosti už v detských smart hodinkách. Umožňovali nielen sledovanie polohy používateľa, ale aj počúvanie zvukových správ a čítanie textových. Zneužitie zraniteľnosti by mohlo viesť až do takého extrému, ako je zasielanie klamlivej komunikácie v mene rodiča. V tejto súvislosti vnímam ako najväčšiu výzvu, pred ktorou stojíme, nedostatočnú transparentnosť a gramotnosť v kybernetickej bezpečnosti.

————————————————————————————————————————————————-

Všetci hovoria, že je nákladné a – nevyhnutné

Organizácie vo svete vynakladajú stále viac prostriedkov na riešenie rozsiahlych výziev spojených so strediskami bezpečnostných operácií, vrátane rastúcej zložitosti riadenia bezpečnosti, zvyšovania platov analytikov, nákladov na bezpečnostné inžinierstvo aj na outsourcing. Nie sú úplne spokojní s návratnosťou investícií, ale rovnako však potvrdzujú, že komplexnosť a význam SOC sa zvyšuje. Správa Ponemon Institute za rok 2020 obsahuje informácie od takmer sedemsto manažérov SOC, bezpečnostných analytikov, IT manažérov a riaditeľov so znalosťami kybernetickej bezpečnosti v organizáciách a aj o strediskách samotných.

Viac ako 80 percent účastníkov hodnotí komplexnosť svojich stredísk ako veľmi vysokú, čo predstavuje rast v porovnaní so 74 percentami z predošlého roku.

  • 80 percent respondentov súhlasí s tým, že SOC má pre organizáciu zásadný alebo veľmi dôležitý význam.
  • 85 percent profesionálov tvrdí, že práca v SOC centrách je náročná alebo veľmi náročná
  • 75 percent respondentov uvádza, že zvyšujúce sa pracovné zaťaženie spôsobuje syndróm vyhorenia zamestnancov
  • 5 – toľko organizácie očakávali, že v roku 2021 príjmu v priemere analytikov a do roka 3 stratia

Zdroj: podľa Second Annual Study on the Economics of Security Operations Centers: What is the True Cost for Effective Results? Spracoval Aliter Technologies, a.s.

ZDROJ: Hospodárske noviny; anketu si môžete prečítať aj tu: Živě.

Náhľad Hospodárske noviny
november/2021