Novinky
27. 7. 2022

Kto je kto: Rozhovory s poprednými predstaviteľmi AmCham 2022

V almanachu AmCham – Kto je kto: Rozhovory s top lídrami AmCham.

JÁN GRUJBÁR CEO ALITER TECHNOLOGIES, A.S.

Ján Grujbár má preukázateľné skúsenosti v manažmente ako líder mnohých jedinečných projektov vo finančnom a IT sektore, predtým pracoval ako vedúci oddelenia projektového manažmentu a neskôr sa stal CIO. Od roku 2022 pôsobí ako generálny riaditeľ spoločnosti Aliter Technologies.

 

AKÉ NAJVZRUŠUJÚCE INOVÁCIE V SÚČASNOSTI OVPLYVŇUJÚ VÁŠ SEKTOR?

Pre mňa je to Cloud. Pred pár rokmi bol Cloud vnímaný len ako veľký technologický experiment. Dnes sa cloud stal novým štandardom a jeho využitie prinieslo rozšírenie mnohých ďalších technológií a inovácií v oblastiach ako Big Data, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a mnoho ďalších.

AKÉ SEKTORY MAJÚ NAJVÄČŠÍ POTENCIÁL TVORIŤ BUDÚCNOSŤ SLOVENSKEJ EKONOMIKY?

Jedným zo sektorov s najväčším potenciálom je IT sektor, nielen preto, že som jeho zástupcom, ale najmä preto, že na Slovensku je po IT službách a IT riešeniach veľká potreba a veľký dopyt. Už dnes sa IT dotýka takmer každého jedného odvetvia a je prítomné v každom jednom podniku a domácnosti a tento trend bude pokračovať.

AKÉ BY MALI BYŤ CIELE PRE SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NA ĎALŠÍCH DESAŤ ROKOV?

Kľúčovým cieľom by mali byť masívne investície a zvýšenie kvality vzdelávania so zameraním na kľúčové oblasti ako je už spomínaný IT sektor. A zároveň vedu a výskum vo firmách či univerzitách, čo predstavuje oblasti s obrovským potenciálom do budúcnosti.

ČO SI NA ČLENSTVE V AMCHAMU NAJVIAC CENÍTE?

Veľmi si vážim ambíciu slovenského AmCham – urobiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a podnikanie prácou na zlepšovaní podnikateľského prostredia a zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Kto je kto: Rozhovory s poprednými predstaviteľmi AmCham 2022
V almanachu AmCham – Kto je kto: Rozhovory s top lídrami AmCham vrátane nášho CEO Jána Grujbára.