Novinky
25. 5. 2021

Na AFCEA workshope venovanom bezpečnosti

Prvý event tohto roku v znamení bezpečnosti.

Zástupcovia Aliter Technologies, a.s. sa v dňoch 12. – 13. mája 2021 zúčastnili v Smrekovici workshopu: Bezpečnostné a implementačné výzvy moderných informačných technológií v prostredí Ozbrojených síl Slovenskej republiky pod záštitou AFCEA Slovakia.

Tá v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami a s podporou odborných partnerov zorganizovala pracovný workshop zameraný na zvýšenie podpory zavádzania moderných informačných technológií do prostredia Ozbrojených síl SR a na posilňovanie výmeny odborných skúseností a praktických znalostí.

Aliter Technologies tento workshop partnersky podporila a naši kolegovia prispeli do programu na tému: „Efektívna správa a prevádzka IT služieb“.