Novinky
14. 10. 2022

Na konferencii NTSP 2022

Po dvoch rokoch opäť na konferencii venovanej spracovaniu signálu.

12. – 14. októbra sa v Demänovskej doline konal 16. ročník konferencie New Trends in Signal Processing 2022 (NTSP). Vystúpil na nej aj náš kolega Ákos Haramia, ktorý zúčastneným predstavil naše riešenia, upútaný dron VIMA a Mobilné miesto riadenia – MMR.
Konferenciu organizovala Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Slovenská elektrotechnická spoločnosť s pobočkou v Liptovskom Mikuláši. Cieľom NTSP 2022 bolo  spojiť výskumníkov, vedcov, či inžinierov, ktorí si budú vymieňať svoje skúsenosti, nové nápady a výsledky výskumu týkajúce sa všetkých aspektov spracovania signálov.