Novinky
9. 10. 2013

Na kongrese Rescue Fórum 112 v Žiline

Aliter Technologies sa zúčastní ako vystavovateľ na 6. ročníku medzinárodného kongresu RESCUE FÓRUM 112, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. až 11. októbra 2013 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Na tomto ročníku RESCUE FÓRUM 112 bude naša spoločnosť vystavovať riešenie rýchlo nasaditeľného systému COMTANET® poskytujúcemu komunikačné a informačné služby pre štáby riadenia krízových situácií.