Press
23. 7. 2020

Odborník: Letné prázdniny detí sú lákadlom pre hackerov. Takto ich ochránite

Zvýšený čas, ktorý trávia deti počas leta online na počítačoch, či mobilných zariadeniach prináša väčšie riziko hackerských útokov, sexuálneho vydierania, či kyberšikany. Odborník radí zvýšiť opatrnosť a dohliadnuť na pohyb detí na internete.

Mnoho detí počas letných prázdnin trávi za počítačom či pri smartphone hodiny. Podľa štatistiky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý realizoval v spolupráci s OZ eSlovensko vyplýva, že hranie je najčastejšou aktivitou detí na internete. Hraniu hier sa venuje až 85,1 % žiakov 1. stupňa ZŠ a 70,0 % žiakov 2. stupňa ZŠ.

Zvýšená aktivita na internete je lákadlom pre hackerov, ktorí sa okrem firiem zameriavajú práve aj na mladistvých či detí, ktoré sú v online prostredí ešte zraniteľnejšie. ,,Útoky hackerov na deti nie sú ničím výnimočným, v praxi sa stretávame s dvoma najčastejšími typmi útokov. V prvom rade ide o útoky s cieľom obohatenia sa, kedy sa útočníci snažia vylákať od detí údaje z kreditných kariet rodičov, napríklad pri nákupe doplnkovej výbavy k hre a tie následne zneužívajú na obohatenie sa. Iným prípadom je sexuálne vydieranie detí, keď sa útočníci pod falošnou identitou snažia získať od detí fotografie, ktoré následne zneužijú. Okrem toho sú deti ohrozené aj kyberšikanou, ktorá môže mať podobu buď slovných útokov alebo ponižovaním pred ostatnými hráčmi,” hovorí Vladimír Palečka, odborník na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies.

Spôsobov ako ochrániť deti pred hackermi, či kyberšikanou je niekoľko. Odborník radí najmä venovať pozornosť aktivitám dieťaťa na internete. ,,Mnoho rodičov dnes nevie, čo robia deti v online priestore, spôsobov ako ich ochrániť je niekoľko. Dôležité je dohliadnuť na to, aby sa deti nedostali na web stránky, ktorých obsah nie je vhodný pre ich vekovú skupinu, pomôcť tomu môže nastavenie filtrácie obsahu. Rodičovská kontrola zasa pomáha nastaviť prístup k jednotlivým hrám či časový rozvrh, koľko času môže tráviť dieťa online, po prekročení sa systém automaticky vypne, toto opatrenie sa dá nastaviť aj pre prístup na sociálnych sieťach,” dodáva Vladimír Palečka.

Zdroj (video):

https://bit.ly/2DOZanp

https://www.facebook.com/watch/?v=1656013987762150

Článok bol zverejnený vo viacerých médiách: Satcentrum; Nový čas; Teraz.sk; Bratislavské noviny; Glob Zoznam; Pravda; Dnes 24; NAJMAMA / AKTUALITY; Hlavné správy; Pán Občan; Školské SK; TASR HU; FELVIDEK MA; MA7 SK; HÍREK; BUMM SK; UJ SZO; DUNAJSKOSTREDSKÝ; Špuntík zoznam.