Novinky
25. 11. 2019

Okrem knižnice na uloženie súborov, cloud poskytuje mnoho ďalších služieb

Toto sú služby, ktoré sú poskytované v cloude: IaaS, PaaS, SaaS.

Cloud  pomáha ukladať súbory bezpečnejšie a navyše ponúka ďalšie služby určené pre bežných používateľov a organizácie. Čiže okrem uloženia dokumentov v knižnici  v cloude si napríklad tieto služby môžeme predstaviť ako prípravu večere z polotovarov, donášku jedla do domu alebo večeru v reštaurácii. Ako to funguje?

Cloudové služby môžeme rozdeliť do troch kategórií – infraštruktúra ako služba, platforma ako služba a softvér ako služba. Skrátene ich voláme IaaS, PaaS a SaaS. Predstavme si fungovanie týchto služieb ako prípravu obeda. Ak sa rozhodneme uvariť si jedlo doma, sami si musíme nakúpiť suroviny, pripraviť jedlo a po obede upratať. V IT praxi to znamená, že si musíte prevádzkovať vlastnú IT infraštruktúru (server, diskové úložiská, sieťové zariadenia a pod.) vrátane správy a vývoja vlastných systémov.

Na druhej strane, ak si kúpime polotovar, nemusíme zháňať ďalšie ingrediencie, ani jedlo variť. Jednoducho si ho zohrejeme, naservírujeme a po obede upraceme.  Na rovnakom princípe fungujú služby IaaS, vďaka ktorým nepotrebujeme fyzické IT zariadenia, napríklad server, ale z cloudu si objednáme službu virtuálneho servera. Následne je v našej zodpovednosti zrealizovať všetky potrebné inštalačné a konfiguračné práce za účelom sprístupnenia IT služby používateľom.

Čo ak nechceme ísť do obchodu, jedlo zohrievať a chceme ho jesť hneď hotové? Necháme si ho doniesť. O nákup surovín a prípravu jedla sa postará reštaurácia. My jedlo zjeme o po obede upraceme. Takto fungujú aj služby PaaS. V cloudovom prostredí ide o služby ako napríklad cloudové databázy, web aplikácie, pri ktorých nepotrebujeme administrátorov, ktorí zrealizujú inštaláciu a konfiguráciu serverov, ale vývojárom rovno sprístupníme cloudovú platformu, ktorá im poskytne potrebné funkcionality.

Čo  ak pôjdeme na obed do reštaurácie? Nemusíme riešiť nič. Zo surovín nám v reštaurácii pripravia jedlo, naservírujú a keď sa naobedujeme, všetko po nás upracú. Rovnako funguje služba SaaS, kedy si objednáte služby ako Dropbox, Spotify, Netflix a mnoho ďalších okamžite prístupných prostredníctvom internetu.

 

Typ cloud On premise IaaS PaaS SaaS
Analógia Príprava doma Nákup polotovarov Donáška Reštaurácia
Riešite vy Nákup surovín
Varenie
Servírovanie
Umývanie riaduJedálenský Stôl
Nápoje
Príbor a riad
Ingrediencie
Plyn/Elektrina
Ohrev pizze
Servírovanie
Umývanie riaduJedálenský Stôl
Nápoje
Príbor a riad
Ingrediencie
Plyn/Elektrina
Servírovanie
Umývanie riaduJedálenský Stôl
Nápoje
Príbor a riad
Ingrediencie
Plyn/Elektrina
Nič
Rieši cloud Nič Nákup surovín
Príprava pizzeIngrediencie
Plyn/Elektrina
Nákup surovín
VarenieIngrediencie
Plyn/Elektrina
Nákup surovín
Varenie
Servírovanie
Umývanie riaduJedálenský Stôl
Nápoje
Príbor a riad
Ingrediencie
Plyn/Elektrina

 

Ako sa teda rozhodnúť medzi jednotlivými službami? SaaS služby sú široko dostupné pre bežných používateľov, nakoľko ich používanie si nevyžaduje IT znalosti a k prístupu stačí internetové pripojenie. V súčasnosti je na trhu aj mnoho SaaS systémov určených pre firmy a  organizácie ako napr. Salesforce, MailChimp, Shopify, Slack, Confluence a mnoho ďalších poskytujúcich IT systémy formou SaaS. Výhodou je rýchle nasadenie systémov a „pay as you go“ / platíš len za to, čo využívaš/  princíp, ktorý umožní organizáciám flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky.

PaaSIaaS služby sú určené pre organizácie, ktoré plánujú realizovať vlastný vývoj s cloudovými službami. Napríklad, ak si chce organizácia nasadiť vlastný dochádzkový systém, tak si objedná IaaS alebo PaaS služby, spolu s ktorými zrealizuje inštaláciu, konfiguráciu a vývoj dochádzkového systému.

„On Premise“ riešenia sú riešenia, kedy si organizácia sama a vo vlastnej réžii vyvíja svoj systém. Pri vývoji využíva svojich zamestnancov, nakupuje zariadenia a zostavuje vlastné systémy. Tieto riešenia sú aj napriek širokej škále cloudových služieb užitočné pre organizácie najmä zo silových rezortov, ktoré pracujú s citlivými alebo utajovanými dátami.

Ako tieto služby využijeme v každodennom živote? Napríklad si nemusíme kúpiť USB na to, aby sme mali kam uložiť fotky z dovolenky. Jednoducho zaplatíme za úložný priestor v cloude. Ak chceme, aby fotky videli aj naši známi, nemusíme im niesť USB s fotkami. Jednoducho im pošleme adresu fotiek v cloude a oni si ich tam budú môcť kedykoľvek pozrieť. Ak chceme fotky upraviť, môžeme tak urobiť pomocou aplikácie, ktorú nemusíme inštalovať do nášho počítača. Beží v cloude, tak do nej nahráme fotky a upravíme. Ku všetkým službám pristupujeme cez internet. Cloud nám takto umožňuje vzdialene využívať počítač niekoho iného na tie úkony, na ktoré sme kedysi využívali svoj počítač.