Novinky
20. 8. 2015

Pilotný projekt STORK 2.0 v prevádzke

Aliter Technologies, a.s. odovzdal do prevádzky pilotný projekt STORK 2.0, ktorý priniesol nové možnosti na poli autentifikácie a autorizácie v oblasti cezhraničného poskytovania eGov služieb, čím Slovenská republika medzi prvými splnila svoje záväzky voči Európskej komisii v oblasti cezhraničnej autentifikácie.

Projekt STORK 2.0 umožňuje slovenským občanom využívať vybrané eGov služby v európskych krajinách a pre autentifikáciu a autorizáciu využiť národný elektronický občiansky preukaz (eID). Architektúra a implementované integrácie nasadeného riešenia umožnia tak národným, ako aj európskym poskytovateľom eGov služieb získavať údaje o fyzických a právnických osobách zo zdrojových a referenčných registrov, a zároveň overovať konanie v zastúpení. Na druhej strane projekt umožňuje občanom EÚ využívať pilotnú službu v agende Živnostenského podnikania – Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR.