Novinky
31. 12. 2022

Príhovor predsedu predstavenstva k nadchádzajúcemu roku 2023

Príhovor predsedu predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies, Ervina Haramiu, k nadchádzajúcemu roku 2023.

Vážení obchodní partneri, priatelia a priaznivci Aliter Technologies,

pri pohľade spať na rok 2022 musím povedať, že tých ostatných dvanásť Aliteráckych mesiacov rozhodne nebolo jednoduchých. A pritom často platí, že práve tie úspešné roky bývajú paradoxne tie najťažšie. Úspech sa totiž nikdy nerodí ľahko, je za ním veľa driny, spoločného úsilia a tvrdej práce. A tentokrát to platí dvojnásobne. Rok 2022 z hľadiska finančných ukazovateľov považujeme za jeden z najúspešnejších. Čiastočne nám k výsledku dopomohli oneskorené dodávky z roku 2021, ale aj výrazné posilnenie tržieb zo zahraničia, predovšetkým z NATO NCIA. Za to je zodpovedné naše nové portfólio produktov a služieb, ale hlavne kvalitná a profesionálna práca nášho tímu, za čo im ďakujeme. Ukazuje sa, že sústavná investícia do vývoja a ľudských zdrojov prináša výsledky napriek existencii rôznych krízových situácií vo svete.

Asi máloktorý rok sa udeje u nás toľko zásadných zmien, ako sa udialo práve v roku 2022. Začali sme  so zmenami vo vedení spoločnosti, novou dozornou radou, novým predstavenstvom a tiež novým CEO. Z centralizovaného a značne horizontálneho vedenia spoločnosti sme prešli na decentralizovaný a vertikálny spôsob riadenia. Kompetencie sa zmenili naprieč celou spoločnosťou. Okrem toho sme zaviedli nové procesy, nástroje a aktivity s cieľom efektívnejšie manažovať zdroje.

Platí, že všetky naštartované zmeny si vyžadujú svoj čas a pozornosť, kým sa plne usadia a zabehnú k vzájomnej spokojnosti. Preto ten ďalší rok 2023 sa chceme venovať predovšetkým stabilizácii firmy, doladeniu procesov tak, aby sme sa mohli už v plnej miere začať venovať projektom, ktoré sú pred nami. Čakajú nás veľké výzvy vo forme nových niekoľkoročných strategických kontraktov. Niektoré z nich budú v rozsahu, aký naša firma ešte nikdy pred tým nerealizovala. To je však dobré znamenie, pretože firma má tak našliapnuté na ďalšie úspešné roky.

Chcem nám všetkým zaželať veľa sily, odhodlania a chuti do práce, k tomu odvahu a kreativitu prinášať niečo nové, tiež trpezlivosť a vzájomné porozumenie. V osobnom živote predovšetkým zdravie, šťastie a spokojnosť. Prajem nám všetkým nech nás ten ďalší rok opäť raz posunie kúsok dopredu.

 

Ervin Haramia, predseda predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies