Press
6. 10. 2020

Prvý anketový týždeň: Čím je pre sektor príznačný rok 2020? Odpovedá náš CEO.

Október je mesiacom kybernetickej bezpečnosti a Hospodárske noviny sa rozhodli tejto dôležitej téme venovať každý piatok v mesiaci špeciálnu prílohu. Tento týždeň experti v oblasti odpovedajú na otázku: Čím je pre sektor príznačný rok 2020?

Čím je pre sektor príznačný rok 2020

Peter Dostál – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Aliter Technologies, a.s.

“Firemné, štátne i školské systémy sú v tomto roku vystavené väčšiemu riziku. Odhalili sa viaceré zraniteľnosti populárnych kolaboračných nástrojov. Našťastie sa ich podarilo relatívne rýchlo adresovať. S rozšírením cloud technológií narástla zložitosť odhaľovania útokov a začalo sa diskutovať o bezpečnosti 5G sietí. Aj tento rok bol achillovou pätou väčšiny IT systémov najmä ľudský faktor. A nešlo sa iba o sociálny inžiniering alebo chyby zamestnancov. Množia sa aj prípady predaja citlivých informácií. Zvýšený počet hekerských útokov v kyber priestore potvrdzuje, ako sme veľmi zraniteľní, lebo niektorí z nás počas pandémie nadobudli pocit, že online svet je bezpečnejší ako ten skutočný.”

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Náhľad Hospodárske noviny
Prvý anketový týždeň/2020