Tipy & Triky
12. 2. 2020

Security Tipy & Triky 01: Ako predísť problémom s domácou Wi-Fi

Nebezpečenstvo na vás nečíha len na verejných Wi-Fi sieťach, problémy, či únik dát môžu nastať aj na sieti, ktorú používate doma. Čo robiť, aby ste tomu predišli?

V prvom rade by ste mali používať šifrovaný protokol a heslo (dlhé, kombinované veľké/malé písmená, špeciálne znaky a čísla). Nenechajte vaše zariadenie v továrenskom nastavení, ale hneď po zakúpení prihlasovacie meno a heslo zmeňte. Základné mená a heslá výrobcov, vrátane názvu siete (SSID), sa pritom dajú jednoducho nájsť na internete. Heslo zároveň pravidelne meňte.

Jednoduchším, no nespoľahlivým spôsobom ochrany je minimálne zablokovanie viditeľnosti názvu vašej domácej Wi-Fi siete (SSID). Dobrou alternatívou je aj zakúpenie Wi-Fi routera, ktorý poskytuje okrem domácej siete aj sieť pre vaše návštevy, tí sa teda nedostanú k podstatným údajom, no prístup na internet počas návštevy mať budú. Každopádne, ešte predtým ako začnete svoju WiFi sieť využívať, mali by ste nastaviť aj jej riadne zabezpečenie, resp. šifrovanie a na koniec ak odchádzate na dovolenku, alebo nebudete doma dlhší čas, odporúčame vypnúť router, aby ste eliminovali možnosť útoku počas vašej neprítomnosti.

 

Ako si nastaviť SSID a zmeniť heslo na domácom WiFi routeri.

V tejto časti nájdete všeobecný postup ako si doma zmeniť heslo na WiFi routeri. Názvy a umiestnenia jednotlivých prvkov sa môžu líšiť v závislosti od druhu zariadenia. Tento postup obsahuje:

  1. Prihlásenie do administrátorského rozhrania 1
  2. Zmena SSID a hesla WiFi routera 1
  3. Odporúčané nastavenia 1

 

1.     Prihlásenie do administrátorského rozhrania

Ako prvé je potrebné zistiť IP adresu. Tá je pri väčšine zariadení uvedená na spodnej časti WiFi routera spolu s prednastavenými prihlasovacími údajmi routera. V prípade, že sa IP adresa nenachádza na spodnej časti zariadenia je možné ju zistiť cez Príkazový riadok (Windows), v ponuke Štart. Po zadaní ipconfig v Príkazovom riadku bude zobrazená IP adresa v riadku s označením Default Getway.

Po zistení IP adresy je potrebné ju zadať do internetového prehliadača. Tu sa otvorí tzv. administrátorské rozhranie. V ďalšom kroku je potrebné zadať prístupové meno a heslo, ktoré ako je už spomenuté, sa nachádza na spodnej strane alebo v návode k danému zariadeniu.

2.     Zmena SSID a hesla WiFi routera

V administrátorskom rozhraní treba hľadať nastavenia. Po vstupe do nastavení treba označiť nastavenia SSID, bezpečnostné nastavenia alebo ekvivalent, ktorý používajú rôzni dodávatelia internetových zariadení. Tu je potrebné si dať pozor na to, aby zariadenie disponovalo zabezpečením na úrovni WPA2, v prípade, že zariadenie nedisponuje týmto zabezpečením je odporúčané ho vymeniť za novší model z dôvodu bezpečnosti siete. Po zadaní nového SSID a hesla treba kliknúť na možnosť uložiť zmeny, prípadne OK.

3.     Odporúčané nastavenia

  • Pre lepšie zabezpečenie domácej WiFi siete je vhodné zmeniť prihlasovacie údaje v administrátorskom rozhraní, ak tak nebolo urobené.
  • Nastaviť dostatočne silné heslo pre pripojenie na WiFi sieť (dlhé, kombinované veľké/malé písmená, špeciálne znaky a čísla).
  • Preverenie zabezpečenia na úrovni WPA2.
  • Pravidelná aktualizácia firmvéru routera.