Tipy & Triky
16. 9. 2020

Security Tipy & Triky 08: Čo robiť keď vám aplikácie na telefóne nefungujú správne?

Nainštalovali ste si aplikáciu do telefónu, či tabletu, no nefunguje vám? Čo robiť a čo nie v takomto prípade sa dočítate nižšie.

V prípade, že ste si do vášho zariadenia nainštalovali aplikáciu no nefunguje vám správne skúste postupovať nasledovne (s menšími rozdielmi platí rovnaký postup pre zariadenia s operačným systémom Android aj iOS).

V prípade, že aplikácia zlyháva, nejde otvoriť, nereaguje či nefunguje správne postupujte nasledovne:

– overte, že je splnená podmienka na to, aby správne fungovala – napríklad ak chcete zapnúť navigáciu, aplikácia potrebuje, aby bolo určovanie vašej polohy zapnuté, ak tomu tak nie je, nemusí fungovať správne. Podobný problém sa vyskytuje aj pri aplikáciách, ktoré si vyžadujú prístup k internetu – vtedy treba skontrolovať pripojenie na internet (Wi-Fi alebo Mobilné dáta);

– ak je to možné, aplikáciu ukončite a spustite nanovo;

– ak ukončenie aplikácie nie je možné, reštartujte telefón (Android: stlačte vypínač telefónu a ťuknite na obrazovke na možnosť reštartovať; ak sa táto možnosť nezobrazí, stlačte vypínač telefónu cca na 30 sekúnd, kým sa telefón nereštartuje; iPhone X/11: stlačte a podržte jedno z tlačidiel hlasitosti alebo bočné tlačidlo kým sa nezobrazí posuvník vypnutia, potiahnite ho, počkajte 30 sekúnd; iPhone 8,7,6: stlačte a podržte bočné tlačidlo až kým sa nezobrazí posuvník vypnutia, potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd; iPhone SE, 5 a staršie: stlačte a podržte horné tlačidlo kým sa nezobrazí posuvník vypnutia, potiahnite ho a počkajte 30 sekúnd);

– aktualizujte – skontrolujte dostupnosť aktualizácie operačného systému Android/iOS zariadenia v nastaveniach;

– aktualizujte – skontrolujte dostupnosť aktualizácie aplikácie (pre Android: otvorte aplikáciu Obchod Google Play otvorte ponuku Moje aplikácie a hry, ak sú k dispozícií aplikácie – aktualizujte; pre iOS: Otvorte App Store, prejdite na svoje ID v pravom hornom rohu a pod „Osobnými odporúčaniami“ sa nachádzajú aktualizácie);

– skúste aplikáciu odinštalovať a opätovne nainštalovať do vášho zariadenia;

V prípade, že nič nepomohlo skontrolujte, či aplikácia nemá závažnejší problém:

– vynútené zastavenie aplikácie (pre Android: v sekcii Nastavenia kliknete na Aplikácie a na požadovanú aplikáciu – v pravom dolnom rohu kliknite na Vynútiť zastavenie; pre iOS: potiahnite na ploche prstom nahor z dolnej časti obrazovky a uprostred obrazovky pohyb na chvíľku zastavte (na staršom iOS stlačte 2x tlačidlo Domov), vyhľadajte danú aplikáciu a potiahnutím nahor ju zatvorte) – ak problémy aj naďalej pretrvávajú obráťte sa na vývojára aplikácie;

– vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie – vymazaním pamäte môžete (pre Android: v sekcii Nastavenia a sekcii Aplikácie kliknite na požadovanú aplikáciu, následne na Úložisko a Vyrovnávaciu pamäť – Vymazať vyrov. Pamäť; pre iOS: zariadenie automaticky vymaže súbory z vyrovnávacej pamäti a dočasné súbory, keď potrebuje viac miesta. Nemusíte ich vymazávať sami.) uvoľniť potrebné miesto – odstránite dočasné súbory – toto opatrenie však funguje len dočasne keďže sa pamäť postupne opäť zaplní;

– vymazanie údajov aplikácie – vymažete všetky uložené údaje v aplikácii (pre Android: v sekcii Nastavenia – Aplikácie– potrebná aplikácia – Úložisko a Vyrovnávacia pamäť – Vymazať údaje; pre iOS: Nastavenia > Všeobecné > Úložisko [zariadenie] > ťuknete na danú aplikáciu a v závislosti od aplikácie môže byť k dispozícii možnosť vymazania niektorých dokumentov a dát);

– kontaktujte vývojára aplikácie;

 

Niekedy vaše aplikácie nefungujú správne aj z dôvodu aktualizácie operačného systému (aktualizácia prebehla na pozadí a vy ste si to nevšimli) alebo je určená pre vyššiu verziu vášho operačného systému, kde je v takomto prípade potrebné nainštalovať jej aktualizáciu, ak je dostupná už pre váš typ mobilného telefónu.

V takomto prípade treba postupovať napríklad podľa návodu : https://support.google.com/android/answer/7680439?hl=sk; https://support.apple.com/sk-sk/HT210239 );

Ak nič nepomohlo… Pri nutnosti spraviť hard reset by ste mali vedieť, že tým telefón dostávate k obnoveniu výrobných nastavení, čo zahŕňa odstránenie všetkých dát, kde sa upravia všetky vaše nastavenia a prihlásenie účtov zo zariadenia, a preto je veľmi dôležité, aby ste zálohovali všetky dáta pred pokračovaním v tomto procese.  Zväčša pred resetovaním máte možnosť vybrať si, či chcete zmazať aj média, ako sú fotografie, videá a hudba v internom úložisku. Súbory na pamäťovej karte sa nezmažú, ak to sami nezvolíte;

Kedy je vlastne čas na obnovu výrobných nastavení? Môže to byť v prípade ak ste zabudli svoje bezpečnostné heslo, telefón nefunguje, ako by mal, chcete si nainštalovať do telefónu nejakú aplikáciu, ale už sa vám jednoducho nevojde, pretože telefón sa pomaly úplne zaplnil a zasekáva sa…

Zaujali vás Security Tipy & Triky? Prečítajte si predchádzajúci diel: Security Tipy & Triky 07: – Stiahli ste si aplikáciu do telefónu? Viete čo ste jej povolili?