Novinky
6/9/2016

Spoločnosť Aliter Technologies získala ocenenie amerického Chargé d’affaires

Projekt ”Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky” je spoločným projektom inštitútu Európskeho partnerstva pre verejné stratégie (EPPP) a Veľvyslanectva USA v Bratislave a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) a podnietiť slovenské firmy k tomu, aby preskúmali možnosti podnikania s USA.

Spoločnosť Aliter Technologies získala ocenenie amerického Chargé d’affaires Liama Wasleyho za aktívnu účasť na projekte a za uznanie vzájomnej spolupráce.
Odovzdávanie cien sa uskutočnilo dňa 7. júna 2016 v rezidencii veľvyslanca USA pri príležitosti návštevy Dr. Christiny Sevilla, ktorá je zástupkyňou Výkonného úradu Prezidenta USA Baracka Obamu pre obchod (United States Trade Representative) a hlavnou negociátorkou USA pre kapitolu o malých a stredných podnikoch v rámci Dohody o transatlantickom partnerstve TTIP.

Zámerom pripravovanej dohody o zóne voľného obchodu (TTIP) medzi Európskou úniou a USA je otvoriť obchod a investície medzi EÚ a USA a umožniť vstup na transatlantický trh aj pre malé a stredné podniky. Jej cieľom je odbúrať pomernú časť administratívnych, či legislatívnych bariér, obmedziť zbytočné náklady, s ktorým spoločnosti pri vzájomnom obchode najčastejšie prichádzajú do styku, docieliť väčšiu otvorenosť, transparentnosť, ako aj podporiť väčší súlad medzi predpismi. TTIP môže podporiť expanziu slovenských podnikov za Atlantik a bude prínosom najmä pre malé a stredné podniky, ktoré často bojujú s nedostatkom zdrojov potrebných na administratívu spojenú s rôznymi poplatkami a vysokými clami.

Spoločnosť Aliter Technologies dodáva svoje riešenia do viacerých krajín sveta. Vzhľadom na neustále rastúci počet kontraktov s NATO ako aj na fakt, že ako jediná IKT spoločnosť na Slovensku má s NATO podpísanú aj Basic Ordering Agreement, vidí v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky v USA veľký potenciál obchodných príležitostí.

„Odstránenie colných a iných poplatkov by bolo pre spoločnosť určite prínosom. Pomohlo by aj otvorenie trhu s verejným obstarávaním a v nemalej miere je taktiež dôležité riešenie vízovej povinnosti ako aj pracovných povolení pre našich špecialistov“ hovorí Peter Dostál, CEO spoločnosti.

Viac o projekte a príbehu spoločnosti Aliter Technologies sa môžete dočítať na stránke:
http://www.transatlantictrade.sk.

Mohlo by vás zaujať

Slováci opäť úspešní v multimiliónovej súťaži NATO
February 11, 2020
Slováci opäť úspešní v multimiliónovej súťaži NATO

Uspeli sme v konkurencii a vyhrali súťaž na dodávku najmodernejších informačných a komunikačných technológií pre systém v NATO.

Aliter Technologies pomáha – podporili sme charitatívne podujatie NATO Charity Bazaar
November 19, 2018
Aliter Technologies pomáha – podporili sme charita...

Dobročinnosť je našej spoločnosti blízka, a preto Aliter Technologies ani tento rok nechýbal na benefičnom podujatí NATO Charity Bazaar.

Nextech: Aliter Technologies vyhral megatender pre NATO
April 8, 2021
Nextech: Aliter Technologies vyhral megatender pre...

IT spoločnosť Aliter Technologies, ktorá sa venuje oblasti bezpečnostných, informačných a komunikačných technológií (IKT), uzavrela kontrakt na dod...

Slovenská IT spoločnosť úspešná v megatendri pre NATO
March 15, 2021
Slovenská IT spoločnosť úspešná v megatendri pre N...

Aliter Technologies dodá technologické riešenia pre NCIA v hodnote 30 mil. eur.