Novinky
9. 6. 2016

Spoločnosť Aliter Technologies získala ocenenie amerického Chargé d’affaires

Projekt ”Transatlantický obchod: nové príležitosti pre slovenské podniky” je spoločným projektom inštitútu Európskeho partnerstva pre verejné stratégie (EPPP) a Veľvyslanectva USA v Bratislave a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) a podnietiť slovenské firmy k tomu, aby preskúmali možnosti podnikania s USA.

Spoločnosť Aliter Technologies získala ocenenie amerického Chargé d’affaires Liama Wasleyho za aktívnu účasť na projekte a za uznanie vzájomnej spolupráce.

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo dňa 7. júna 2016 v rezidencii veľvyslanca USA pri príležitosti návštevy Dr. Christiny Sevilla, ktorá je zástupkyňou Výkonného úradu Prezidenta USA Baracka Obamu pre obchod (United States Trade Representative) a hlavnou negociátorkou USA pre kapitolu o malých a stredných podnikoch v rámci Dohody o transatlantickom partnerstve TTIP.

Zámerom pripravovanej dohody o zóne voľného obchodu (TTIP) medzi Európskou úniou a USA je otvoriť obchod a investície medzi EÚ a USA a umožniť vstup na transatlantický trh aj pre malé a stredné podniky. Jej cieľom je odbúrať pomernú časť administratívnych, či legislatívnych bariér, obmedziť zbytočné náklady, s ktorým spoločnosti pri vzájomnom obchode najčastejšie prichádzajú do styku, docieliť väčšiu otvorenosť, transparentnosť, ako aj podporiť väčší súlad medzi predpismi. TTIP môže podporiť expanziu slovenských podnikov za Atlantik a bude prínosom najmä pre malé a stredné podniky, ktoré často bojujú s nedostatkom zdrojov potrebných na administratívu spojenú s rôznymi poplatkami a vysokými clami.

Spoločnosť Aliter Technologies dodáva svoje riešenia do viacerých krajín sveta. Vzhľadom na neustále rastúci počet kontraktov s NATO ako aj na fakt, že ako jediná IKT spoločnosť na Slovensku má s NATO podpísanú aj Basic Ordering Agreement, vidí v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky v USA veľký potenciál obchodných príležitostí.

„Odstránenie colných a iných poplatkov by bolo pre spoločnosť určite prínosom. Pomohlo by aj otvorenie trhu s verejným obstarávaním a v nemalej miere je taktiež dôležité riešenie vízovej povinnosti ako aj pracovných povolení pre našich špecialistov“ hovorí Peter Dostál, CEO spoločnosti.

„Odstránenie týchto bariér by nám umožnilo okamžitý vstup na severoamerický trh, aplikovanie našich skúseností z Kanady a využívanie našich špecialistov na projektoch v Spojených štátoch.”

Viac o projekte a príbehu spoločnosti Aliter Technologies sa môžete dočítať na stránke:
http://www.transatlantictrade.sk.