Press
26. 10. 2020

Štvrtý anketový týždeň: Ktoré oblasti sú najviac nedocenené?

Ani v štvrtom anketovom týždni venovanom kybernetickej bezpečnosti v Hospodárskych novinách nechýba náš CEO Peter Dostál.

Peter Dostál – generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Aliter Technologies, a. s.

“Najviac nedocenené oblasti kybernetickej bezpečnosti v administratíve a štátnej správe sú popri vzdelávaní zamestnancov, kontinuálny monitoring a kontrola bezpečnosti samotných aplikácií. Bežne sa stáva, že aj napriek ochrane infraštruktúry a stavaniu silného perimetra, sa útočníci dostávajú dnu cez otvorené dvere a okná v aplikáciách. Pri priemyselných podnikoch a v domácnostiach je to stále sa rozširujúca sieť IoT. Dnes je väčšina elektrických zariadení riadená vstavaným počítačom pripojeným do siete. Z výroby sú tieto zariadenia nastavené tak, aby sa vedeli čo najjednoduchšie pripojiť do Internetu. Žiaľ bez ohľadu na bezpečnosť.”

Zdroj: Hospodárske noviny

Náhľad Hospodárske noviny
Štvrtý anketový týždeň/2020