Novinky
11. 10. 2021

Úspešne sme absolvovali certifikačný audit systému zabezpečenia kvality

Spoločnosť opätovne získala osvedčenie o zhode podľa SOŠ AQAP 2110:2017.

Spoločnosť Aliter Technologies, a.s. úspešne absolvovala certifikačný audit systému zabezpečenia kvality a opätovne získala osvedčenie o zhode podľa SOŠ AQAP 2110:2017.

Osvedčenie osobne odovzdal do rúk výkonného riaditeľa, Jána Grujbára riaditeľ Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality pán Emil Košút. Odovzdávanie sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2021 v priestoroch našej spoločnosti.