Novinky
17. 2. 2020

Začiatok roka v duchu plesov

Aliter Technologies partnersky podporil tri plesy

Prvým plesom, ktorý sme absolvovali v tomto kalendárnom roku bol 1. Reprezentačný letecký ples Gen. M. R. Štefánika, ktorý sa konal v priestoroch haličského zámku Galicia Nueva, dňa 11. januára organizovaný pod záštitou Slovenskej federácie ultraľahkého lietania (SFUL).

Druhým plesom, ktorého sme sa zúčastnili a partnersky ho podporili bol Reprezentačný letecký ples vzdušných síl OS SR – v priestoroch Zámku Vígľaš dňa 25. januára, organizovaný pod záštitou veliteľa vzdušných ozbrojených síl SR generálmajora Ľubomíra Svobodu.

Plesovú sezónu sme zakončili 14. Policajným plesom organizovaným Medzinárodnou policajnou asociáciou – International Police Association (IPA), dňa 14. februára v priestoroch Domu kultúry – Zrkadlový háj.