Aliter CC

Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

Hlavné vlastnosti:

  • Dial plan builder, návrh a implementácia IVR stromov
  • Manažment inbound a outboud kampaní
  • Prediktívne vytáčanie
  • Automatické spätné volania a hodnotenie spokojnosti
  • Online analytiky a monitoring úrovne poskytovania služieb
  • Reportingový nástroj
  • Work Force Management
  • Kontrola kvality a manažment nahrávania
  • Rozsiahle integračné API
MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

Enterprise Service Orchestrator
March 4, 2019
Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

FMCU
August 8, 2017
FMCU

Produkt FMCU je navrhnutý s technológiou GPRS a GSM, ktorá prináša vysokú spoľahlivosť.

Enterprise Service Orchestrator
August 8, 2017
Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

Cloud Service Provisioner
March 4, 2019
Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.