Aliter CC

Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok. Výraznou pridanou hodnotou produktu je Dashboard, ktorý predstavuje integračnú nadstavbu zabezpečujúcu riadenie hlasového kanálu a Service desku, ktorý pokrýva funkcie IT servis manažmentu nástroja. Náš produkt sa plnohodnotne postará o potreby call centra, zákazníckého servisu a automatizovaných marketingových kampaní.

Hlavné vlastnosti:

  • Dial plan builder, návrh a implementácia IVR stromov
  • Manažment inbound a outboud kampaní
  • Prediktívne vytáčanie
  • Automatické spätné volania a hodnotenie spokojnosti
  • Online analytiky a monitoring úrovne poskytovania služieb
  • Reportingový nástroj
  • Work Force Management
  • Kontrola kvality a manažment nahrávania
  • Rozsiahle integračné API
Produktový list na stiahnutie v pdf: Aliter Contact Center
Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, vrátane podporných nástrojov pre efektívnu prevádzku.
MÁM ZÁUJEM