Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Riešenie zabezpečuje pravidelnú kontrolu bezpečnosti vašich aktív z pohľadu potenciálnych útočníkov. Aj keď pravidelne identifikujete a odstraňujte nedostatky a periodicky školíte svojich pracovníkov aj špecialistov, môže dochádzať k ohrozeniu aktív. Ak predsa príde k bezpečnostnému incidentu, treba vedieť rýchlo a správne reagovať. Urobiť hĺbkovú analýzu, zistiť potenciálny rozsah škôd, identifikovať pôvodcu, zachytiť dôkazy a zaobstarať nápravu.

MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

Inteligentný monitoring bezpečnosti
January 4, 2021
Inteligentný monitoring bezpečnosti

Inteligentný monitoring bezpečnosti prináša možnosť automatizovanej detekcie anomálií a odhaľuje každé zníženie výkonu v rámci IT.

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie
January 4, 2021
Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie má za úlohu chrániť aktíva ako perimeter – a zároveň šifrovať dáta.

Sieťová bezpečnosť
January 4, 2021
Sieťová bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a zabezpečenie IT infraštruktúry a údajov by malo byť jedným z prvoradých cieľov každej organizácie.

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie
January 4, 2021
Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie.