Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Riešenie zabezpečuje pravidelnú kontrolu bezpečnosti vašich aktív z pohľadu potenciálnych útočníkov. Aj keď pravidelne identifikujete a odstraňujte nedostatky a periodicky školíte svojich pracovníkov aj špecialistov, môže dochádzať k ohrozeniu aktív. Ak predsa príde k bezpečnostnému incidentu, treba vedieť rýchlo a správne reagovať. Urobiť hĺbkovú analýzu, zistiť potenciálny rozsah škôd, identifikovať pôvodcu, zachytiť dôkazy a zaobstarať nápravu.

MÁM ZÁUJEM