GDPR – General Data Protection Regulation

Nariadenie GDPR zavádza súbor nových požiadaviek a povinností, s ktorými sa musia dotknuté subjekty zosúladiť najneskôr do 25. 5. 2018.

Je Vaša spoločnosť pripravená na GDPR?

Spracúvate osobné údaje svojich zamestnancov alebo zákazníkov?

Pracujete s databázou odberateľov a dodávateľov?

Nemáte špecialistu pre riadenie agendy GDPR a potrebujete nastaviť procesy vo Vašej spoločnosti?

Využívate online identifikátor (IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb)?

Máte primerané technické a organizačné zabezpečenie osobných údajov pred nezákonným spracovaním, pred stratou, alebo ich poškodením?

Hlavný dôraz nariadenia je kladený hlavne na transparentnosť všetkých operácií súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

 

Koho sa GDPR týka?

Nariadenie GDPR sa týka všetkých subjektov, ktoré zbierajú, evidujú a spracúvajú osobné údaje.

Pre koho je GDPR záväzné?

GDPR je záväzné pre subjekty so sídlom v celom priestore EÚ, v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Nariadenie je taktiež záväzné pre subjekty pôsobiace na trhu EÚ, aj keď je ich hlavné sídlo evidované mimo nej.

Čo nové GDPR prináša?

Nariadenie GDPR okrem iného zavádza nové opatrenia a pojmy, ako sú profilovanie, genetický údaj, pseudonymizácia. Rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov, a upravuje právo na prenosnosť osobných údajov. GDPR zavádza aj právo na opravu nesprávnych osobných údajov a právo na výmaz osobných údajov.

Od kedy sú zmeny účinné?

Nariadenie GDPR nadobudlo účinnosť 27.04.2016. Nariadenie GDPR je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EU od 25.05.2018.

Ponúkame komplexné služby v oblasti pôsobnosti GDPR:

  • Analýzu súčasného stavu a pripravenosti
  • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA)
  • Bezpečnostný audit
  • Implementáciu systému riadenia osobných údajov
  • Implementáciu IT služieb a SW riešenia
  • Prípravu technickej a bezpečnostnej dokumentácie
  • Školiacu činnosť a poradenstvo
  • Službu zodpovednej osoby (DPO)

V prípade ďalších otázok alebo záujmu nás neváhajte kontaktovať na email: sales@aliter.com

MÁM ZÁUJEM