Integrovaný záchranný systém

Naši experti majú skúsenosti s plánovaním, návrhom a implementáciou celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti. Naše riešenie pozostáva z viacerých geograficky rozmiestnených dátových centier a riadiacich stredísk pracujúcich v synchronizovanej tzv. „full mesh“ prevádzke so zabezpečením vysokej dostupnosti a zálohovania všetkých údajov vrátane nepretržitej prevádzky pri živelnej pohrome.

Hlavné aspekty riešenia:

  • Manažment volaní – integrácia s telefónnymi službami a privátnou mobilnou rádiovou sieťou
  • Manažment prípadov s lokalizáciou incidentov
  • Load balancing prípadov medzi operátormi v jednom riadiacom stredisku a aj medzi riadiacimi strediskami
  • Manažment zdrojov, riadenia a velenia
  • Robustná redundancia a vysoká dostupnosť
  • Koncept odolný voči katastrofám
  • Integrovaný GIS a online lokalizácia vozidiel
  • Konzultácia use-case a prenos know-how
MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

Drony pre priemysel
September 19, 2017
Drony pre priemysel

Ponúkame riešenia dronov pre rôzne priemyselné využitie.

IKT pre špeciálne jednotky
September 19, 2017
IKT pre špeciálne jednotky

Riešenie poskytuje vysokorýchlostné rádiové MANET komunikácie.

Komunikácia zem-vzduch
September 19, 2017
Komunikácia zem-vzduch

Riešenie zabezpečuje rádiovú komunikáciu zem – vzduch použitím vysoko-rýchlostného rádiového systému MANET.

Taktické a mobilné IKT
September 19, 2017
Taktické a mobilné IKT

Riešenia taktických a mobilných IKT sú určené pre ozbrojené sily, políciu, jednotky špeciálnych operácií a iné.