Inteligentný monitoring privilegovaných prístupov

Administrátori jednotlivých systémov sa môžu ľahko stať potenciálnou hrozbou v infraštruktúre organizácie vďaka vysokým oprávneniam a prístupom k rôznym systémom, ktoré majú pod správou. Preto je potrebné zabezpečiť monitoring činnosti administrátorov IT systémov. Spätné auditovanie používateľských aktivít nám môže dopomôcť k odhaleniu zneužitia oprávnení alebo výskytu nechcených omylov, ktoré mohli vzniknúť pri plánovaných zmenách v systémoch. Riešenie poskytuje automatické vykonanie bezpečnostných opatrení a detekciu preddefinovaných podozrivých činností.

MÁM ZÁUJEM