Manažment koncových zariadení

Hlavnými vlastnosťami riešenia Manažmentu koncových staníc je centralizovaná správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti. Správa koncových zariadení umožňuje automatizovanie vykonať potrebnú aktivitu na všetkých zariadeniach súčasne.

 

Kľúčové vlastnosti:

Centralizácia:

 • zjednodušenie a centralizácia správy koncových staníc
 • možnosť vykonávať softvérové aktualizácie na diaľku
 • tvorba a aktualizácia inštalačných balíčkov
 • integrácia mobilných zariadení do podnikovej IKT
 • monitoring využitia aplikácií
 • reporting
 • hardvérová a softvérová inventarizácia
 • efektívne riešenie incidentov koncových zariadení
 • zabezpečenie požiadaviek koncových užívateľov
 • redukcia nákladov na prevádzke

Bezpečnosť:

 • ochrana dôverných firemných informácií
 • bezpečný prístup k systémom a aplikáciám
 • kontrola zabezpečenia koncových staníc, BYOD
 • zníženie rizika pri hardvérovej havárií
 • možnosť poskytnúť bezpečný prístup externým zamestnancom
 • šifrovanie dát
MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

Taktické a mobilné IKT
September 19, 2017
Taktické a mobilné IKT

Riešenia taktických a mobilných IKT sú určené pre ozbrojené sily, políciu, jednotky špeciálnych operácií a iné.

Migrácia do verejného cloudu
September 6, 2017
Migrácia do verejného cloudu

Optimalizácia prevádzky IT s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou pre zákazníka.

Plán obnovy IT (DRP)
September 6, 2017
Plán obnovy IT (DRP)

Zaistenie obnovy IT po havárii a minimalizovanie rizika straty dát.

Siete
August 20, 2017
Siete

Kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.