Manažment koncových zariadení

Hlavnými vlastnosťami riešenia Manažmentu koncových staníc je centralizovaná správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti. Správa koncových zariadení umožňuje automatizovanie vykonať potrebnú aktivitu na všetkých zariadeniach súčasne.

 

Kľúčové vlastnosti:

Centralizácia:

 • zjednodušenie a centralizácia správy koncových staníc
 • možnosť vykonávať softvérové aktualizácie na diaľku
 • tvorba a aktualizácia inštalačných balíčkov
 • integrácia mobilných zariadení do podnikovej IKT
 • monitoring využitia aplikácií
 • reporting
 • hardvérová a softvérová inventarizácia
 • efektívne riešenie incidentov koncových zariadení
 • zabezpečenie požiadaviek koncových užívateľov
 • redukcia nákladov na prevádzke

Bezpečnosť:

 • ochrana dôverných firemných informácií
 • bezpečný prístup k systémom a aplikáciám
 • kontrola zabezpečenia koncových staníc, BYOD
 • zníženie rizika pri hardvérovej havárií
 • možnosť poskytnúť bezpečný prístup externým zamestnancom
 • šifrovanie dát
Produktový list na stiahnutie v pdf: Manažment koncových zariadení
Centrálna správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti koncových zariadení.
MÁM ZÁUJEM