Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring siete nám poskytuje informácie o všetkom dianí v internej sieti, čo nám pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie. Vďaka behaviorálnej analýze v reálnom čase vieme rýchlo a efektívne detegovať podozrivú komunikáciu. Integrácia informačných technológií so SIEM systémom (Security information and event management) nám ponúka prehľadné vyhodnocovanie a kategorizáciu udalostí. Nepretržitý monitoring bezpečnostných udalostí a ich vzájomná korelácia z viacerých systémov nám poskytuje ucelenejší pohľad na potenciálne pokusy o útok v rôznych častiach siete a subsystémoch. Výsledky o stave bezpečnosti infraštruktúry môžu byť prezentované pomocou krátkodobých a dlhodobých reportov. Toto riešenie tiež pomáha pri forenznej analýze za účelom vyšetrenia útokov.

MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty
January 4, 2021
Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty

Analýza a reakcia na bezpečnostné incidenty poskytuje hĺbkovú analýzu, identifikáciu pôvodcu škôd, či zaobstaranie nápravy.

Sieťová bezpečnosť
January 4, 2021
Sieťová bezpečnosť

Sieťová bezpečnosť a zabezpečenie IT infraštruktúry a údajov by malo byť jedným z prvoradých cieľov každej organizácie.

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia
January 4, 2021
Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia pomáha eliminovať hrozby v reálnom čase a ponúka okamžité riešenia.

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre
January 4, 2021
Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre poskytuje cenné informácie o stave systémov a ich aktuálnom zabezpečení.