Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Úlohou tohto riešenia je chrániť aktíva ako perimeter – t.j. siete, pracovné stanice, servery, operačné systémy, databázy, aplikácie a zároveň šifrovať dáta. Ochrana aktív prebieha vo virtualizovanom aj cloudovom prostredí. Zabránite tak škodlivému kódu prenikať do vašich aktív z internetu, emailov, web stránok alebo fyzických médií. Ochránite sa proti znefunkčneniu vašich služieb. Vy sami kontrolujete kto a kedy má mať prístup k akému aktívu a v akom rozsahu. Každý prístup a jeho rozsah evidujete a môžete analyzovať. Užívateľov je možné identifikovať viacfaktorovo. Takto zabránite úniku dát a ste schopní identifikovať, uchovať a analyzovať každú zmenu firemného prostredia.

MÁM ZÁUJEM