Spracovanie strategických dokumentov

Poskytujeme služby spracovania technických analýz, štúdií, návrhov riešení a architektúr, ako aj bezpečnostných projektov pre oblasť komunikačných systémov ozbrojených síl. Naše služby sú v tejto oblasti orientované na operačnú a taktickú úroveň velenia a riadenia, a predovšetkým na poľné prostredie.

 

Vzdelanie, ako aj dlhoročné skúsenosti získané z pôsobenia v medzinárodných bezpečnostných organizáciách a vojenských operáciách, garantujú našim zákazníkom riešenia podľa požiadaviek NATO a EÚ.

MÁM ZÁUJEM