Prevádzka

Aliter Technologies, a.s.
Trade Center II Building
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava
Slovenská republika  

+421 255 646 350
+421 255 646 351 (fax)
aliter@aliter.com

Fakturácia Pobočka

Fakturácia

Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16
821 09 Bratislava
Slovak Republic

IČO: 36 831 221
IČ DPH: SK2022449319
DIČ: 2022449319
č.ú.: 2624769298/1100
SK21 1100 0000 0026
2476 9298
BIC/ SWIFT: TATRSKBX

Pobočka

Aliter Technologies, a.s.
Kuzmányho 8
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika  
 
 
 
 

 
+421 255 646 350
aliter-lm@aliter.com

Kanada

Aliter Technologies, Inc.
20 Camden St, Suite 200
Toronto, ON, M5V 1V1
Kanada
 
 

+1 647 479 6859
aliter-ca@aliter.com

Fakturácia

Fakturácia

Aliter Technologies, Inc.
20 Camden St, Suite 200
Toronto, ON, M5V 1V1
Kanada
 

IČO: 002480076

+1 647 479 6859
aliter-ca@aliter.com

Česká Republika

Aliter Technologies, s.r.o.
Revoluční 724/7
Staré Město
110 00 Praha 1
Česká republika

+420 226 294 407
aliter-cz@aliter.com

Fakturácia

Fakturace

Aliter Technologies, s.r.o.
Revoluční 724/7
Staré Město
110 00 Praha 1
Česká republika

IČO: 05 622 743
IČ DPH: -
DIČ: -
č.ú.: 9746742001/5500
CZ21 5500 0000 0097
4674 2001
BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Čierna Hora

Aliter Technologies
Montenegro d.o.o.

Moskovska 65, mezanin
810 00 Podgorica
Čierna Hora  

 
+382 69 010 014
aliter-me@aliter.com

Fakturácia

Fakturácia

Aliter Technologies
Montenegro d.o.o. Podgorica
Moskovska 65, mezanin
81000 Podgorica
Čierna Hora

IČO: 02994933
DIČ: 30/31-13505-01
Banka: NLB Montenegrobanka
č.ú.: 00-501-0010767.5
BIC/SWIFT: MNBAMEPG

Zákaznícka podpora

Pre registrovaných zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

Trade Center II Building
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava

tel.: +421 255 646 350
fax.: +421 255 646 351