Podpora knižným publikáciám

Keďže naša spoločnosť úzko spolupracuje s armádou a jednotkami zodpovednými za obranu štátu, rozhodli sme sa podporiť vydávanie kníh s vojenskou tematikou. Poskytli sme finančnú podporu aj publikácií venovanej vojakom, ktorí tragicky zahynuli pri najväčšom leteckom nešťastí v histórii moderného Slovenska v roku 2006 pri maďarskej obci Hejce.