Sociálna pomoc

Aliter Technologies v spolupráci s vybranými nadáciami podporuje deti zo sociálne znevýhodnených rodín.