Header
Novinky | 23/10/18

Aliter Technologies na výstave o obrane a bezpečnosti Future Forces Forum v Prahe

Novinky | 23/10/18

Aliter Technologies na výstave o obrane a bezpečnosti Future Forces Forum v Prahe

Aliter Technologies predstavil na výstave Future Forces Forum nové produkty a riešenia pre podporu vojenských a nevojenských operácií krízového riadenia.

V poradí 13. ročník výstavy sa konal na výstavisku PVA EXPO PRAHA, na ktorom Aliter Technologies prezentoval nasaditeľný komunikačný a informačný systém COMTANET® a virtuálny stožiar VIMA pre taktické jednotky.

Future Forces Forum je významným medzinárodným podujatím v oblasti obrany a bezpečnosti, ktoré sa koná každé dva roky v Prahe. Na jeho príprave a organizácii sa aktívne podieľali vládne úrady Českej republiky, vedeckovýskumné centrá , univerzity a zástupcovia priemyslu. Výstava je súčasťou medzinárodnej platformy pre výmenu informácií o bezpečnosti a ochrane, ktorá je dlhodobým projektom na podporu záujmov spojeneckých krajín a ich partnerov v rámci národnej a celosvetovej bezpečnosti.