Novinky
30. 1. 2012

Aliter Technologies na Combined Endeavor 2012 Initial Planning Conference

Spoločnosť Aliter Technologies, a.s. prezentovala svoje riešenia COMTAG®a COMTANET®na konferencii Initial Planning Conference pre medzinárodné cvičenie Combined Endeavor 2012.

Konferencia sa konala v hoteli Crown Plaza v Bratislave v dňoch 30.1.-3.2.2012.

Combined Endeavor je prestížne vojenské spojovacie cvičenie, na ktorom prebieha testovanie kompatibility a interoperability komunikačných a informačných systémov používaných v krajinách, ktoré sa podieľajú na tomto cvičení. Počas tohto cvičenia bola tiež úspešne otestovaná a zdokumentovaná interoperabilita systémov COMTAG®a COMTANET®s komunikačnými a informačnými systémami krajín NATO, krajín participujúcich v programe Partnerstvo za mier a ostatných zúčastnených, celkovo 40-tich krajín.