Novinky
Press
22. 10. 2020

Stane sa cloud novým normálom?

Skúsenosti ukazujú, že sa presun IT infraštruktúry do cloudu čoskoro stane novým normálom. Prečo je to tak, sa dočítate v rozhovore s Petrom Kováčom v novom vydaní magazínu Forbes.

Už približne dve desaťročia pomáhajú cloudové technológie zefektívniť IT systémy, inovovať a zavádzať nové produkty. Aj keď pomalšie ako na zahraničnom trhu, aj u nás bol citeľný trend  presunu do cloudu, a to hlavne v posledných rokoch. Komerčné firmy postupnými migráciami zvyšovali dostupnosť, bezpečnosť a škálovateľnosť IT systémov pri zachovaní alebo dokonca znížení cien za prevádzku IT systémov. Štátne inštitúcie  prijali koncept verejného cloudu  a na Slovensku rozbehli proces certifikácie verejných cloud  služieb. Pandémia koronavírusu proces prechodu na cloud  urýchlila a skokom priniesla tieto technológie takmer do každej činnosti nášho života.

V oblasti práce a vzdelávania  sa stali nenahraditeľnými videokonferenčné nástroje spolu s aplikáciami na spoluprácu a zdieľanie dokumentov.

A využívanie cloudu bude ešte intenzívnejšie. Výrazný nárast  investícií do štrukturálnych reforiem spolu s epidemiologickými obmedzeniami a dôrazom na prácu z domu prispejú k ešte väčšiemu rozmachu využívania cloudových technológií. Firmy už teraz hľadajú rôzne možnosti, ako prežiť neisté časy spojené  s koronavírovou krízou, napríklad optimalizáciou nákladov a získaním priestoru na úsporu, a efektívnejším alebo alternatívnym využívaním kancelárskych priestorov. Naše skúsenosti ukazujú, že sa presun IT infraštruktúry do cloudu čoskoro stane „novým normálom“. Veď čo je lacnejšie – prenajať si kancelárske priestory alebo vybaviť zamestnancov technikou a nechať ich aspoň čiastočne pracovať z domu? Samozrejme, dôležitým rozmerom, ktorý nám všetkým práca dáva, sú a ostávajú sociálne kontakty a osobné vzťahy, čiže vo všetkom je potrebné nájsť rovnováhu. Každopádne, príležitosť, ktorú pre cloud vytvorila situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu potvrdzuje pravidlo, že každá kríza je akcelerátorom užitočných zmien.

PETER KOVÁČ – RIADITEĽ PRE STRATEGICKÉ PROJEKTY ALITER TECHNOLOGIES, a.s.
Peter Kováč počas svojej kariéry manažoval mnohé IT projekty na Slovensku a v zahraničí, a získal tak bohaté skúsenosti z oblasti cloud computing, integrácie systémov, vývoja SW, vývoja produktov, obchodnej analýzy a poradenstva. V Aliter Technologies je od roku 2018 zodpovedný za riadenie strategických projektov.

Zdroj: Forbes

Náhľad článku Forbes: Stane sa cloud novým normálom?
Skúsenosti ukazujú, že sa presun IT infraštruktúry do cloudu čoskoro stane novým normálom. Prečo je to tak, sa dočítate v rozhovore s Petrom Kováčom v novom vydaní magazínu Forbes.