Produkty & Služby

Produkty

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

IKT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami

Zistiť viac

IKT & Cloud

Aliter CC

Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, vrátane podporných nástrojov pre efektívnu prevádzku.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.

Zistiť viac

Riešenia

Naše riešenia sú navrhnuté pre zákazníka na mieru a dokážeme ich implementovať všade na svete.

IKT & Cloud

Cloud Computing

Cloud Computing, orchestrácia, virtualizácia, dostupnosť a bezpečnosť dátových centier

Zistiť viac

IKT & Cloud

Migrácia do verejného cloudu

Optimalizácia prevádzky IT s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou

Zistiť viac

IKT & Cloud

Manažment koncových zariadení

Centrálna správa koncových zariadení, zefektívnenie prevádzky, zvýšenie bezpečnosti

Zistiť viac

IKT & Cloud

Siete

Kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

Zistiť viac

Služby

Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how, ktorý tvorí vysoko kvalifikovaný personál.

IKT & Cloud

GDPR – General Data Protection Regulation

Je Vaša spoločnosť pripravená na GDPR?

Zistiť viac

IKT & Cloud

Outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT

Ponúkame komplexnú prevádzku a podporu IT systémov

Zistiť viac